Vi tilbyder Full Service

Vi følger hele processen. Ved udenlandsk ansættelse kommer vi på besøg og vi assisterer gerne ved registrering hos offentlig myndighed

Uanset om du er ny eller gammel arbejdsgiver hos os, skal du bare ringe os op på telefonnummer 62 8000 91. Så får vi lige en snak om dine ønsker og muligheder vedr. din søgning efter ny medarbejder.

For arbejdsgivere gælder det, at man ved optagelse i vores kartotek samtidig

forpligter sig til omgående at meddele os, når en stilling er besat, og af hvem.

Landbrugs- og dyrepasseruddannelsen
Lønninger for elever – fra og med 1. marts 2019 til og med 29. februar 2020. Her kan du læse om lønsatser for elever. Klik her

Vi rekrutterer gennem vores brede netværk og har en stor jobbank af både danske og udenlandske jobsøgere.

Vi kan i øjeblikket tilbyde formidling af efterspurgte driftsledere og fodermestrer.

  Job nr.: Z433

Fodermester til grise søger job i Sønderjylland.

   Job nr. Z432

Mark-medarbejder til planteavl søger job på Fyn.

For yderligere information kontakt Landbrugets Jobservice

 

Kontakt Landbrugets Jobservice og lad os hjælpe dig med at finde den helt rigtige medarbejder i vores store jobbank af relevante jobsøgere. Vi formidler kontakt til jobsøgere fra Danmark, Rumænien, Ukraine og Vietnam.

PRAKTIKANTER

En udlænding kan under visse betingelser få opholds –og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant.

Opholdstilladelse som praktikant kan gives til en person, der skal arbejde her i landet i en kortere periode som led i en uddannelse, som han eller hun har påbegyndt eller erhvervet i hjemlandet.

Krav til praktikanter:

En udlænding kan få opholds –og arbejdstilladelse som praktikant, hvis ganske særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet.
  • Praktikopholdet skal have til formål at supplere en allerede påbegyndt eller erhvervet uddannelse og skal have en naturlig tilknytning til denne uddannelse.
  • Praktikstedet skal være egnet til at modtage ansøgeren i uddannelsesforløbet.
  • Løn– og ansættelsesforhold skal være almindelige efter danske forhold.
  • Praktikperioden kan ikke vare mere end 12 måneder.

Opholdstilladelse – hvor længe?
Praktikanter kan få opholds –og arbejdstilladelse for op til 12 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen kan ikke forlænges udover 12 måneder, dog til 24 måneder, hvis der er indlagt et skoleophold på 6 måneder.Under styrelsens behandling af en ansøgning om forlængelse, må praktikanten kun forsætte arbejdet, hvis det foregår under de hidtidige vilkår og hos den samme arbejdsgiver.

Konsekvenserne af ulovligt arbejde
En udlænding må ikke begynde som praktikant uden først at have fået en opholds –og arbejdstilladelse. Hvis han eller hun gør det, risikerer den pågældende at blive udvist af Danmark og få forbud mod at rejse ind igen inden for en nærmere fastsat periode (typisk et år).
Udlændingen risikerer også at blive straffet med bøde eller fængsel. Det samme gælder for den arbejdsgiver, som har ansat udlændingen uden arbejdstilladelse.

Øst-europæiske landbrugspraktikanter til Danmark – Landmænds udtalelser

Her finder du en række udtalelser om øst-europæiske landbrugspraktikanter i Danmark.

“Juliya har flair for grise” – Juliya Popovych fra Ukraine har præsteret fine resultater som landbrugspraktikant hos Morten Wagner, Almind. Morten Wagner og hans landbrugspraktikant fuliya Popovych fra Ukraine giver formidleren Peder Top, Landbrugets Jobservice en del af æren for et vellykket forløb.

“Vi har fundet vores eget sprog” – Morten Wagner og hans landbrugspraktikant Juliya Popovych fra Ukraine giver formidleren Peder Top, Landbrugets Jobservice en del af æren for et vellykket forløb.

“Den ukrainske forbindelse” – Fynsk omdrejningspunkt bag velorganiseret udveksling af ukrainske praktikanter til dansk landbrug.

“Det fungerer fint med udenlandske praktikanter” – Udenlandske praktikanter i landbruget her på det seneste været debatteret livligt. Praksis viser, at der er styr på tingene i fynsk landbrug.

“Gæstearbejde til gensidig gavn” – Ukrainske navne florerer på danske landbrug, hvor mange praktikanter får danske erfaringer med til hjemlandet. På Abildgaard i Vester Thorup har Lyubov Popova og hendes værtsfamilie gensidig gavn af kontakten.

VI GØR EN FORSKEL

Vi tilbyder et gratis formøde hos Landbrugets Jobservice.
Kontakt os og aftal et tidspunkt for, hvornår du kan besøge os på Sydfyn

KONTAKT OS