Vi tilbyder Full Service

Vi følger hele processen. Ved udenlandsk ansættelse kommer vi på besøg og vi assisterer gerne ved registrering hos offentlig myndighed

Uanset om du er ny eller gammel arbejdsgiver hos os, skal du bare ringe os op på telefonnummer 62 8000 91. Så får vi lige en snak om dine ønsker og muligheder vedr. din søgning efter ny medarbejder.

For arbejdsgivere gælder det, at man ved optagelse i vores kartotek samtidig

forpligter sig til omgående at meddele os, når en stilling er besat, og af hvem.

Landbrugs- og dyrepasseruddannelsen
Lønninger for elever – fra og med 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Her kan du læse om lønsatser for elever. Klik her

Kontakt Landbrugets Jobservice og lad os hjælpe dig med at finde den helt rigtige kandidat  i vores store database af relevante jobsøgere.

Vi formidler jobsøgere og praktikanter fra:

Sydafrika, Indien, Vietnam og Bangladesh.

 

PRAKTIKANTER

En udlænding kan under visse betingelser få opholds –og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant.

Opholdstilladelse som praktikant kan gives til en person, der skal arbejde her i landet i en kortere periode som led i en uddannelse, som han eller hun har påbegyndt eller erhvervet i hjemlandet.

Krav til praktikanter:
En udlænding kan få opholds –og arbejdstilladelse som praktikant, hvis ganske særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet.
  • Praktikopholdet skal have til formål at supplere en allerede påbegyndt eller erhvervet uddannelse og skal have en naturlig tilknytning til denne uddannelse.
  • Praktikstedet skal være egnet til at modtage ansøgeren i uddannelsesforløbet.
  • Løn– og ansættelsesforhold skal være almindelige efter danske forhold.
  • Praktikperioden kan vare maksimalt 18 måneder.

Konsekvenserne af ulovligt arbejde
En udlænding må ikke begynde som praktikant uden først at have fået en opholds –og arbejdstilladelse. Hvis han eller hun gør det, risikerer den pågældende at blive udvist af Danmark og få forbud mod at rejse ind igen inden for en nærmere fastsat periode (typisk et år).
Udlændingen risikerer også at blive straffet med bøde eller fængsel. Det samme gælder for den arbejdsgiver, som har ansat udlændingen uden arbejdstilladelse.

Udtalelser fra landmænd i Danmark

Landbrugets Jobservice har formidlet arbejde for praktikanter til danske landmænd gennem 20 år, og har en mange gode referencer med succeshistorier fra landmænd, som har haft stor glæde af de praktikanter som Landbrugets Jobservice har skaffet. Ønsker du at få oplyst referencer og kontaktpersoner, som kan fortælle om deres oplevelser og erfaringer, er du meget velkommen til at kontakte Landbrugets Jobservice, og vi vil sørge for, at du får oplyst referencer, som du kan kontakte direkte.

Kontakt Landbrugets Jobservice:

Kontakt Peder Top hos Landbrugets Jobservice og han vil give referencer videre:

Tlf.: +45 30 27 91 91

Mail: pt@lajo.dk

VI GØR EN FORSKEL

Vi tilbyder et gratis formøde hos Landbrugets Jobservice.
Kontakt os og aftal et tidspunkt for, hvornår du kan besøge os på Sydfyn